Medytacja

Medytacja buddyjska to precyzyjna metoda pracy z umysłem. Uspokaja umysł i uniezależnia go od zmieniających się nieustannie warunków. Celem medytacji jest uwolnienie umysłu od wszelkich słabości i ograniczeń oraz rozwinięcie w pełni wszystkich jego doskonałych właściwości, szczególnie nieustraszonej mądrości, spontanicznej radości i aktywnego współczucia.

Medytacje Diamentowej Drogi działają na zasadzie identyfikacji z doskonałymi właściwościami umysłu, z którymi łączymy się poprzez symboliczne, oświecone formy lub za pomocą głębokiej koncentracji i obserwacji wewnętrznych stanów i samego umysłu, który je przeżywa. W medytacje Diamentowej Drogi angażujemy zarówno ciało, mowę, jak i umysł. Regularna praktyka sprawia, że w coraz większym stopniu wszystko, co się wydarza, jest przeżywane jako świeże i interesujące, a działanie dla dobra innych staje się naturalne i spontaniczne.

Wspólne medytacje
W naszych ośrodkach kilka razy w tygodniu organizujemy wspólne medytacje. Może wziąć w nich udział każdy. Medytacja trwa zwykle około pół godziny i nie wymaga żadnych przygotowań, jest bezpłatna i prowadzona w języku polskim.

Pierwszy raz?
Zapraszamy w czwartki na 19:00 na mini-wykład o podstawach buddyzmu oraz prowadzoną w języku polskim buddyjską medytację. Udział w medytacji jest wolny od jakichkolwiek opłat i nie wymaga żadnych przygotowań.

Zapraszamy na medytacje:

Poniedziałek 19:00 – medytacja XVI Karmapy
Czwartek 19:00 – medytacja XVI Karmapy

Więcej informacji o buddyzmie i medytacji: buddyzm.pl